سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فداییان مهدی عج

                                
بخش بیستم " حقایق تاریخی کمیته مجازات
 
وجه بهایی بودن اعضای کمیته مجازات و نقش مخفی و قابل توجهی که فرقه ضاله بهائیت در این ایام و در راستای تحقق سیاست های استعماری بریتانیا برعهده داشت، مسأله مهم و قابل تأملی است، عملیات تروریستی و قتل های پشت سرهم دوران مشروطه از مهم ترین عوامل در ایجاد یک بحران عظیم و عمیق است که تأثیرات روانی و تبلیغی و فرهنگی عظیمی برجای گذاشت و در فاصله چهارسال آنچنان بی تفاوتی درجامعه به وجود آورد و

نوشته شده در جمعه 89/12/13ساعت 4:38 عصر توسط محسن عباسی نظرات ()